Lugnande, eller sederande, medel är inte detsamma som narkos. Under sederingen reagerar hunden eller katten mindre på yttre stimuli och sådan hantering som den annars skulle blivit stressad av.

Uddevalla

Bastiongatan 26 451 50 Uddevalla
Hitta hit 0522-81770

Vid mindre operativa ingrepp används sedering, det vill säga lugnande medel, ibland i kombination med lokalbedövning och/eller allmän smärtlindring. Sedering används även vid undersökningar, som exempelvis röntgen, vilket kräver att hunden eller katten ligger still. Vid sedering injiceras ett lugnande preparat i muskeln, och hunden somnar vanligtvis inom ca 20 minuter. Reverserande preparat ges när operationen eller undersökningen är klar och hunden vaknar normalt sett upp inom 10-20 minuter.

Liksom vid narkos finns risker även vid sedering, framför allt i form av påverkan på andning och blodtryck. Många djur, framför allt katter, blir illamående och kan kräkas av de lugnande medlen och det rekommenderas därför att djuret hålls fastande inför en planerad sedering. 

Uddevalla

Bastiongatan 26 451 50 Uddevalla
Hitta hit 0522-81770