Vi erbjuder drop in av vaccinationer måndagar - torsdagar klockan 17-18.

Gäller årliga vaccinationer.

För rabies och leptospiros gäller tidsbokning till veterinär.

Vi erbjuder inte drop in av avmaskningar, besiktningar eller id-märkningar. För detta är det alltid tidsbokning som gäller!