På grund av Covid-19 så är dropin-vaccinationer inställda på obestämd tid.

Ring oss för att boka tid för vaccination.

För rabies och leptospiros gäller tidsbokning till veterinär.

Vi erbjuder inte drop in av avmaskningar, besiktningar eller id-märkningar. För detta är det alltid tidsbokning som gäller!