Inför en operation är man som djurägare och djur ofta lite nervös. Genom att läsa på lite inför operationen lugnar du både dig själv och på så vis även ditt djur.

Liten checklista inför operation

Vad händer under dagen på operation?

På morgonen när du lämnar in ditt djur hos oss får du träffa en veterinär som gör en undersökning inför operationen. Du får också en skriftlig prisuppgift. Under dagen ringer vi som avtalat efter operationen för att informera om hur det har gått och diskuterar eventuell vidare behandling eller rehabilitering. Som regel klipper vi kostnadsfritt klorna på alla hundar som sövs. Om du inte vill att vi gör det säg till när du lämnar in ditt djur. 

Hygien

Hygienen är väldigt viktig för oss på alla avdelningar men speciellt på vår operationsavdelning. Vi jobbar hårt och målmedvetet med att bibehålla en hög nivå av renlighet. Vi rengör noggrant mellan varje patient och vi separerar "smutsiga" och "rena" ingrepp redan i stallarna och framförallt inne på operationsavdelningen vad gäller förberedelse och på operationssalar.

Separata avdelningar

Hundar och katter har separata burar i separata stallar även på vår operationsavdelning. Detta för att minimera stressen det kan innebära att blanda de två.

Narkos

Varje patient är unik och därmed även valet av narkosmetod. Inom veterinärmedicinen använder vi idag skonsamma och säkra preparat som ger så minimal påverkan som möjligt på patienten.

På äldre patienter rekommenderar vi att man tar ett blodprov innan narkos. Detta för att kontrollera funktionen hos inre organ som kan öka risken vid en narkos, till exempel avvikande njur- eller levervärden.

Om du vet att ditt djur lider av någon sjukdom eller har reagerat onormalt på narkos eller medicin tidigare är det viktigt att du talar om det innan operationen. För varje patient förs en narkosjournal där narkosens förlopp antecknas och kan följas. Till hjälp finns övervakningsutrustning som mäter bl a syre- och koldioxidmättnaden i blodet samt kontrollerar hjärtfunktionen.