En tand kan av olika anledningar behöva dras ut, extraheras. Det är viktigt att inte rotrester lämnas kvar och orsakar bestående problem för hunden eller katten.

Nättraby (Blekinge)

Handelsvägen 8 373 30 Nättraby
Hitta hit 0455-499 10
Vi har ett speciellt intresse av tänderna hos våra husdjur. Det är tyvärr många hundar och katter som går omkring med kronisk tandvärk på grund av frakturerade tänder, tandlossningssjukdomar till följd av tandsten m.m. På operationsavdelningen har vi en digital tandröntgen som kan hjälpa oss att ställa diagnoser i munhålan. Vi har sedan möjlighet att dra ut skadade tänder, utföra rotfyllningar och rengöra djurets mun på ett bra sätt.

 

En tand som frakturerats så att pulpan blottats, eller en tand som är drabbad av sjukdomen tandresorption (TR/FORL) kan behöva dras ut för att inte orsaka fortsatta besvär. Tandextraktion kan även vara aktuellt om hunden eller katten lider av långt gången parodontit. 

Tandextraktioner utförs under full narkos. Ofta sker de i samband med annan behandling, såsom tandstensborttagning och polering, och föregås av en grundlig undersökning av mun och tänder. Särskild tandröntgen görs, både innan beslutet fattas om tandextraktion och för att kontrollera att hela tanden inklusive rötterna har avlägsnats. Ibland bokas ett nytt besök för tandextraktionen.

Hunden eller katten får gå hem samma dag som ingreppet utförs. Eftervården består av smärtlindring, munrengöring med bakteriedödande medel samt utfodring med mjuk/blöt mat. 

Nättraby (Blekinge)

Handelsvägen 8 373 30 Nättraby
Hitta hit 0455-499 10