Exotiska djur, fåglar och gnagare

Nättraby (Blekinge)

Handelsvägen 8 373 30 Nättraby
Hitta hit 0455-499 10

För att ge reptiler, fåglar, gnagare och andra mer exotiska djurslag bästa möjliga vård behövs såväl särskild kunskap om dessa djur och deras sjukdomar, erfarenhet av att hantera dem på ett säkert och stressfritt sätt samt medicinsk utrustning anpassad för det aktuella djurslaget.