Nedan finner du ett urval av våra vanligast förekommande priser och åtgärder.

Vi erbjuder ett stort antal tjänster och det är svårt att på förhand säga vad totalpriset för många av dem blir. Varje åtgärd som veterinären utför har ett fastställt pris men ofta vet vi inte i förväg vilka insatser eller åtgärder som behövs och priset kan variera från ett fall till ett annat. Varje patient är unik och tillsammans med dig som djurägare bestäms vilka åtgärder som ska göras för ditt djur. Vi kan därför inte lämna exakta prisuppgifter för allt vi kan hjälpa dig och ditt djur med.

Recept

Receptarvodet debiteras via faktura från ApoEx.

 

Poliklinik

 

Vaccination, hund


Vaccination, katt

 

Vaccination, kanin


Kastration, hund

 

Kastration, katt


Kastration, kanin


Kloklippning

 

SKK-röntgen
SKK:s avläsningsavgifter tillkommer.

 

Dräktighet, hund