Styrelseordförande och ekonomisk ansvarig

Jag är utbildad husdjursagronom och disputerad agronomie doktor i husdjursvetenskap. Förutom AVC jobbar jag även som Företagsrådgivare och Skog & Lantbruksansvarig i Västmanland på Swedbank. Jag brinner för att medarbetare skall trivas på sin arbetsplats och lägger stor vikt vid att se till att så blir fallet.

Under mina studieår på SLU och på min tidigare arbetsplats på Hushållningssällskapet har jag vidareutbildat mig inom ledarskap, ekonomi och projektledning. Jag är också utbildad  Lean Lantbruks coach.

Mitt intresse för jakt och hundar är enormt. Hemma finns för närvarande en wachtelhund och en jaktlabrador.