Allergitest och hyposensibilisering

Som en del i en hudutredning görs i många fall ett allergitest exempelvis genom blodprov för att kunna analysera hundens antikroppar mot olika allergener.

Arboga

Ekvägen 7b 732 48 Arboga
Hitta hit 0589-192 80

Vi erbjuder blodprovstagning vid allergiutredning för att kunna göra ¨vaccin¨ så kallad hyposensibilisering.

Vid allergitest med hjälp av blodprov utförs en laboratorieanalys av hundens antikroppar mot olika allergener.

Resultatet av allergitesterna kan ligga till grund för behandling genom s k hyposensibilisering. Vid hyposensibilisering injiceras en liten mängd av de allergener som hunden visat en signifikant allergisk reaktion mot. Injektionerna upprepas enligt ett förutbestämt tidsschema och ges i ökande dos. Syftet är att hundens immunförsvar ska bli ”avtrubbat” mot allergenerna så att den allergiska reaktionen avtar. Ca 80% av de behandlade hundarna upplevs bli helt eller delvis hjälpta i sin allergi.

Arboga

Ekvägen 7b 732 48 Arboga
Hitta hit 0589-192 80