AniPlan

AniPlan® är vårt koncept för förebyggande vård av hundar och katter. Vår målsättning är att ge dig som djurägare de bästa förutsättningarna för att din hund eller katt ska få ett långt och friskt liv. Det vill vi göra genom regelbundna hälsoundersökningar, vacciner, och råd om kost, träning och skötsel – paketerat på ett sätt som gör det enkelt, tryggt och ekonomiskt för dig som djurägare.

Hur fungerar det?

AniPlan innebär att ditt djur får en hälsoplanering över året, till en fast månadskostnad som betalas via autogiro. Du kallas sedan automatiskt till kliniken för kontroller. I planen, som finns för både hund och katt, ingår bland annat de viktigaste undersökningarna och vaccinationerna som din veterinär bedömer att ditt djur har behov av. Planen ger också rabatter på exempelvis djurfoder. Du kan läsa mer om vad som ingår i våra olika hälsoplaner här.

Varför prenumerera på förebyggande vård?

När ditt djur verkar må bra och vardagen rullar på är det lätt att glömma årliga kontroller som är till för att förebygga och upptäcka problem i ett tidigt skede. Med AniPlan får du regelbundna inplanerade hälsokontroller, ökad kunskap om ditt djur, mer frekvent dialog med kunnig djurhälsopersonal och ökad kontroll över kostnaderna. Veterinär kallar till de undersökningar som ligger i hälsoplanen och lär bättre känna ditt djur och dess specifika förutsättningar. Vi vill se friskare djur och trygga djurägare och ett av de viktigaste sätten att uppnå det är att jobba förebyggande. Med bra information och regelbundna hälsoundersökningar kan vi tillsammans antingen förhindra eller upptäcka eventuell sjukdom tidigare och vidta rätt åtgärder. Genom att paketera denna förebyggande vård i en plan för din hund eller katt hoppas vi också kunna förenkla vardagen för dig som djurägare. Vi kontaktar dig när det är dags att komma in på en hälsokontroll och vet vilka vaccinationer och eventuella diagnostiska tester som är aktuella.

På AniCura är friska djur och nöjda djurägare vårt primära fokus och därför har vi utvecklat AniPlan.

Vad kostar det?

Att vara kund i AniPlan Bas kostar från 99 kr per månad. Sammanlagt sparar du i genomsnitt 500 kr per år i jämförelse med våra ordinarie priser. Utöver det fördelaktiga priset innebär prenumerationen också att kostnaderna jämnas ut över tid.

Behöver jag en djurförsäkring om jag har AniPlan?

AniPlan är inte en försäkring och ersätter inte det skydd en försäkring erbjuder, exempelvis vid sjukdom och olycksfall. Vi rekommenderar att alltid ha en bra djurförsäkring som djurägare. AniPlan kan istället ses ett komplement som täcker mycket av den förebyggande vård som ligger utanför en traditionell djurförsäkring och som du behöver bekosta själv, t.ex. hälsokontroller och vaccinationer.