Detta ingår

Här kan du läsa om vad som ingår i AniPlan.

AniPlan Bas (99 kr/mån)

Hälsokontroll

Här får du möjlighet och tid att fråga veterinären om ditt djurs hälsa och välmående, allt från foderrekommendationer till beteendefrågor. Du och ditt djur får också möjligheten att på ett avslappnat och bekvämt sätt lära känna er veterinär och ditt husdjur får en grundlig klinisk undersökning.

Veterinären kommer att gå igenom ditt djur från topp till tå, titta i munnen och i öronen samt ställa en rad frågor om ditt djurs vanor och beteende för att kunna skapa sig en helhetsbild över ditt djurs hälsa. En kontroll av rörlighet och hull ingår också. Veterinären lyssnar dessutom på hjärta och lungor samt känner igenom buken med händerna.

Hälsokontrollen kan vara ett viktigt steg i att tidigt hitta sjukdomssymptom men kan också ge dig trygghet i att veta att allt är som det ska. Om en sjukdom är under utveckling har djuret ofta en större chans till full återhämtning ju tidigare åtgärder sätts in. En hälsokontroll ökar sannolikheten för att små åkommor upptäcks i tid och därmed att ditt djur förblir friskt.

Tandkontroll

Problem med tandsten och tandköttsinflammationer är mycket vanligt hos våra husdjur och leder ofta till värre problem och kostsamma ingrepp. En frisk mun är en viktig del i ditt djurs hälsa då infektioner och inflammationer i munhålan kan spridas till bland annat både hjärta och hjärna.

Eftersom tand- och munhåleproblem är en gradvis förändring talar våra djur oftast inte om för oss att något är fel förens det är riktigt illa. När andedräkten blir dålig, eller när de slutar tugga på hård mat är problemen ofta långt gångna.

Med en extra årlig tandkontroll kan din veterinär följa ditt husdjurs tandstatus, inspektera tänder och munhåla, ge dig tips och råd om vad du kan göra hemma, samt rekommendera förebyggande tandstenssanering i god tid innan det leder till något värre så som tandlossning, abscesser eller käkbensinfektioner.

Vaccination

Hundar och katter bör vaccineras för att förebygga sjukdomar hos individen och för att hindra smittspridning till andra djur. De sjukdomar vi rutinmässigt vaccinerar mot är väldigt smittsamma, svårbehandlade och tyvärr ofta dödliga, därför är det viktigt att följa vaccinationsrekommendationerna.

För hundar ingår vaccination mot kennelhosta varje år samt mot parvo, smittsam leverinflammation (HCC) och valpsjuka vart tredje år.

För katt ingår vaccination mot kattsnuva varje år samt vaccination mot kattpest var tredje år.

Du beslutar i samråd med din veterinär om vilka tilläggsvacciner som ditt djur eventuellt är i behov av. Eventuella tilläggsvacciner ingår inte i AniPlan.

Veterinärbesök i AniCura-appen

Som en del i AniPlan-abonnemanget ingår fria besök hos våra veterinärer i appen. I AniCura-appen väljer du själv om du vill träffa veterinär via chatt, telefon- eller videosamtal. Ett enkelt sätt att få snabb hjälp - aldrig längre än ett par klick bort.

Läs mer om AniCura-appen här eller ladda ner den direkt i App Store eller Google Play.

Avgiftsfri direktreglering

Trots att vi gör vårt bästa för att hålla våra husdjur så friska som möjligt kan olyckan vara framme eller sjukdom inträffa och vi kan behöva använda oss av vår djurförsäkring. Direktreglering innebär att man som djurägare inte behöver lägga ut pengar för den del som kommer att ersättas av försäkringsbolaget. Normalt tar kliniken ut ett arvode för den administrativa kostnaden i samband med direktregleringsarbetet. Som AniPlan-kund är detta arvodesfritt.

Avgiftsfri receptförskrivning

Som AniPlan-kund betalar du inget arvode vid föreskrivning av recept, oavsett om det är recept för mediciner eller för profylaktisk behandling så som medel mot fästingar eller loppor.

Rabatt i våra fysiska butiker

Du som AniPlan-kund har dessutom oavsett plan alltid 10% rabatt på foder och annat som du hittar i våra butiker på samtliga kliniker i Sverige. 

AniPlan Plus (239-279 kr/mån)

Blodprov

I AniPlan Plus ingår ett blodprov. Detta blodprov kan avslöja om det finns begynnande förändringar som kan vara tecken på sjukdom. Därmed kan en tidig behandling påbörjas och eventuella sjukdomssymptom fördröjas eller förebyggas helt. Blodprovet består av en analys av blodbilden samt en blodkemisk analys av bland annat njurvärden och levervärden. För katt ingår även analys av fruktosamin och sköldkörtelhormon.

Blodprovet kan hjälpa oss att se tidiga tecken på några av de vanligaste kroniska sjukdomarna vi ser hos våra husdjur, som till exempel kronisk njursvikt, diabetes eller hypertyreos.

Ett blodprov i sig ger oss inte alla svar, men i kombination med hälsokontrollen kan det vara avgörande i att tidigt se tecken på sjukdom.

Veterinärundersökning

Ibland kan din hund eller katt ha behov av en undersökning för utredning av sjukdomssymtom eller skada. I AniPlan plus ingår utöver en hälsokontroll även en fri undersökning per år. Denna innefattar undersökningsavgiften. Vid behov av ytterligare diagnostik eller behandling tillkommer kostnader för det i samråd med er.