Legitimerad Veterinär

Elina tog veterinärexamen från Köpenhamns Universitet 2008. Efter avslutade studier arbetade Elina först på en klinik i Trelleborg och därefter på Öresunds Veterinärklinik i Malmö.

Elina har kirurgi och ortopedi som specialintressen. Är vidareutbildad inom mjukdelskirurgi (ett årig fördjupningsutbildning inom mjukdelskirurgi samt Vetabolagets steg 1 mjukdelskirurgi) rekonstruktionskirurgi, endoskopi, rhinoskopi, sårbehandling och ortopedi. 

Elina började hos AniCura Veterinärhuset Ängelholm 2019 och ansvarar för vår operationsavdelning. Hon är en mycket skicklig kirurg och utför allt från enklare ingrepp till avancerad kirurgi.   

Utbildning

Veterinärexamen 2008

Specialområde

Kirurgi