Legitimerad Veterinär

Bjäreättade Cecilia Kulneff är legitimerad veterinär sedan 2006 och har sedan dess varit yrkesverksam från Helsingborg till Borås. Hon kommer senast från Hallands djursjukhus i Slöinge och Halmstad. Cecilias intresseområden är framför allt tandsjukdomar och tandproblem vilket kommer vara hennes huvudsakliga sysselsättning hos oss, men du träffar henne också på polikliniken. Cecilia är specialist inom hundens och kattens sjukdomar.

Utbildning

Veterinärexamen 2006.

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

Specialområde

Odontologi (tand)