Legitimerad Veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2015

Specialområde

Odontologi (tand) och dermatologi (hud).

Carl tog veterinärexamen från Köpenhamns Universitet 2015 och arbetade under studietiden som sköterska hos oss i Ängelholm. Efter avslutade studier arbetade Carl några år längre norrut i Sverige innan han under våren 2018 valde att vända tillbaka till oss, vilket vi är väldigt glada för.

Carl arbetar med de flesta ämnesområden men är särskilt intresserad av hud, allergi och tandsjukdomar. Han ansvarar för vår tandavdelning på kliniken.

Utöver arbetet som veterinär har Carl mycket att göra på sin gård där det bedrivs verksamhet med vilthägn, gårdsslakteri och gårdsbutik.