När djursjukhuset eller djurkliniken reglerar kostnaden för en försäkrad skada direkt med försäkringsbolaget kallas det direktreglering. Vi direktreglering innebär det att djurägaren endast betalar en fast och en rörlig självrisk, samt övriga kostnader som inte omfattas av försäkringen, till djursjukhuset/djurkliniken.

Ängelholm

Kristianstadsgatan 1 262 71 Ängelholm
Hitta hit 0431-448 899

I de fall då djursjukhuset eller djurkliniken har ett direktregleringsavtal med försäkringsbolagen kan en direktreglering ofta genomföras under försäkringsbolagets öppettider.

När det är aktuellt med en direktreglering skickas debiteringsunderlaget direkt till försäkringsbolaget för en skadereglering. Alla direktregleringar sker via fax, telefon eller e-post till försäkringsbolaget som granskar underlaget. Därefter meddelar de djursjukhuset/djurkliniken hur stor del av veterinärvårdskostnaderna de ersätter.

Försäkringsbolaget har rätt att neka en direktreglering. I detta fall ska djurägaren betala hela summan för besöket i samband med hemgång. Kvittot skickas sedan in till försäkringsbolaget av djurägaren för vanlig skadereglering.

En förutsättning för direktreglering är att försäkringen är betald. Är premien inte betald kan premieskulden vanligtvis dras från försäkringsersättningen.

Ängelholm

Kristianstadsgatan 1 262 71 Ängelholm
Hitta hit 0431-448 899