Veterinärhuset Ängelholm grundades 2002 av Lars och Kristina Kruuse. Kliniken har därefter befunnit sig i familjen Kruuses ägo fram till hösten 2017 då den såldes till AniCura.

AniCura Veterinärhuset Ängelholm är en medelstor klinik med familjär känsla och hög kompetens. På kliniken arbetar för närvarande 15 medarbetare och kliniken har öppet måndag till torsdag 8-18 samt fredagar 8-17. Trots sin ringa storlek är kliniken mycket välutrustad och man har en hög kunskapsnivå bland medarbetarna.

Det för AniCura utmärkande målinriktade kvalitetsarbete bedrivs nu även på AniCura Veterinärhuset Ängelholm, och vi ser med stor tillförsikt hur denna fina klinik kommer kunna att bidra i vår gemenskap!