Leg. Veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2013

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Under utbildning till ämnesområdesspecialist i kardiologi

Inskriven på European Master of Small Animal Veterinary Medicine - cardiology

Specialområde

Invärtes medicin, hjärtsjukdomar