I många fall är kirurgi den bästa behandlingen mot tumörer.

Stockholm (Värmdö)

Gustavsbergsvägen 24a 13439 Gustavsberg
Hitta hit 08-570 333 75

Det är vid första operationen som vi har störst chans att bota djuret helt. För bästa möjlighet till en framgångsrik operation är det viktigt för oss att få veta så mycket som möjligt om tumören på förhand. Det är därför vi vill ta cellprov och/eller vävnadsprov innan operationen, så att vi vet vilken tumörtyp det handlar om. Då vet vi hur mycket vävnad vi behöver ta bort och om det finns risk för spridning. Det finns dock undantag. Ett av dessa är juvertumörer, där cellprover ej är tillförlitliga.