Att tänka på innan en ultraljudsundersökning.

Är din hund eller katt inbokad för en ultraljudsundersökning hos oss, vill vi gärna att den är fastad i minst 6 timmar, samt att den inte kissat de senaste fyra timmarna. Detta underlättar för undersökningen.

Genom att urinblåsan är fylld kan man tydligare se tex livmodern (hondjur), och det är lättare att ta ett sterilt urinprov, om detta skulle behövas. Är magsäcken full av mat kan detta skymma andra organ i buken, vilket gör undersökningen svårare.

Om djuret ska genomgå en ultraljudsundersökning som kräver andra förberedelser, meddelas du detta när du bokar tiden.