Om det finns misstanke att ditt djur kan ha någonting som smittar, t.ex. kräkningar, diarre, hosta eller klåda, ber vi dig att lämna djuret i bilen. Detta för att inte smitta andra, medan du anmäler dig i receptionen.