Att tänka på innan en gastro- eller coloskopi

Vi har ett modernt videoendoskop med vilket vi kan utföra undersökningar i magtarmkanalen, så kallad gastro- och coloskopi, och även i luftvägarna, så skallad bronkoskopi. Ett endoskop är en böjbar och rörlig slang med en filmkamera i. Genom att föra ner endoskopet i mage/tarm eller i luftvägarna kan man se hur det se ut och även ta prover med hjälp av biopsier för att ställa diagnoser. Man kan dessutom även gå in och titta i näshålan och även i vissa fall i urinvägarna. Djuret är sövt under dessa undersökningar.

Endoskopet kan även användas för att plocka upp oönskade föremål ur magsäcken som hunden eller katten satt i sig.

Nedan finns information om hur djurets ska förberedas inför undersökningar av mage och tarmkanal. Klicka på länkarna för att ladda hem dom som PDF.

Förberedelse för gastro- rektoskopi HUND.pdf

Förberedelse för gastro- rektoskopi KATT .pdf