Det finns i dagsläget flera olika preparat på marknaden så ring in till oss så hjälper vi dig gärna med vilket av alla som passar bäst för dig och din hund eller katt.

De preparat som har vetenskapligt dokumenterad effekt mot fästingar är spot-on preparat, tuggtabletter och halsband som säljs via apotek. De innehåller olika substanser med olika effekt på fästingen. Ett antal av dessa preparat är receptbelagda.

En del preparat har en repellerande effekt, vilket innebär att det har en avstötande effekt så att fästingen inte vill vandra över på hunden. Andra preparat dödar fästingar som kommer i kontakt med huden eller i samband med att de biter sig fast och kommer i kontakt med hundens kroppsvätskor. Vissa preparat räcker hela säsongen och andra behandlingar behöver upprepas regelbundet.

Det är viktigt att använda preparaten enligt tillverkarens anvisningar. Läs bipacksedeln noggrant innan hunden behandlas. Observera att några av fästingpreparaten för hund är mycket giftiga för katt. 

Biverkningar av fästingpreparat för hund

Fästingpreparat kan ge upphov till lokala biverkningar som klåda, håravfall eller rodnad i huden och i sällsynta fall neurologisk påverkan som darrningar och slöhet. Om hunden skulle drabbas av biverkningar så kontakta omedelbart veterinär för rådgivning.

Så tar du bort fästingen på din hund

Om en fästing hittas på hunden bör den tas bort så fort som möjligt. Risken att hunden får i sig smittämnen ökar ju längre tid fästingen får sitta kvar. Det är ingen mening att smörja eller badda något på fästingen innan den tas bort.

Ibland kan delar av fästingens käkparti eller främre benpar blir kvar, men detta innebär vanligtvis inte någon ökad risk för insjuknande i någon av de fästingburna infektionerna. Du kan försöka ta bort de kvarvarande fästingdelarna med en pincett, men det är inte nödvändigt att göra det. De brukar försvinna tillsammans med en liten sårskorpa efter några dagar.

Vi tar ut ett receptarvode när vi skriver ut recept över telefonen, bokar du ett besök ingår denna kostnad.