Viktig information till våra besökare

För er och för vår skull ber vi dig som visar symptom på luftvägssmitta att ringa oss innan ni besöker oss. Du kan också få snabb kontakt med våra veterinärer mellan 7-22 varje dag via AniCura-appen (länkar till nedladdning finns längre ned på sidan).

När ni ringer innan har vi möjlighet att reda ut om ditt djur måste komma in på redan bokad tid eller akut och också hur besöket ska genomföras. Vi kan i många fall använda separat ingång så att ordinarie väntrum undviks. Vi kan också tillsammans avgöra om du som matte eller husse måste vara med vid ett eventuellt besök, eller om du istället kan lämna ditt djur utan att själv
närvara vid undersökningen.

Vi arbetar vi just nu enligt följande: