Legitimerad Djursjukskötare

Utbildning

Djursjukskötarexamen vid Middlesex university, London

Johanna är nyligen examinerad och kommer att få sin legitimation under sommaren. Hon kommer att vara mycket på operation och klinikens tandavdelning men även på polikliniken. Johanna bor på en gård på utanför Norrtälje, där har hon tre hundar, tre hästar och två katter. På fritiden tävlar hon i hästhoppning.