Sedan hösten 2019 erbjuder vi på AniCura Roslagens Smådjursklinik ögonlysning. Vi erbjuder tider regelbundet och datumen släpper vi löpande.

Ögonlysningen utför Titti Sjödahl-Essén (auktoriserad ögonlysare) som annars arbetar på AniCura Djursjukhuset Albano.

Läs mer om ögonlysning här.

Nästa datum för ögonlysning: 2022-04-11