AniCura Roslagens Smådjursklinik i Norrtälje är en modern och ändamålsenlig smådjursklinik, med den senaste utrustningen som digital röntgen, ultraljud. Vår ambition är att alla, såväl patienter och djurägare som personal ska känna sig välkomna och trygga hos oss.

AniCura Roslagens Smådjursklinik är en del av Roslagens Djursjukvård

Vi erbjuder allmän veterinärvård, akutsjukvård, förebyggande hälsovård och kostrådgivning, samt avdelningar för tand, operation och ett eget laboratorium.  

I oktober 2015 blev vi certifierade som Cat Friendly Clinic (Kattvänlig klinik) nivå Silver. Det är en internationell kvalitetsstämpel för djursjukhus och kliniker som har anpassat sin verksamhet och utbildat sin personal för att kunna ta hand om och bemöta katter på bästa sätt. Läs mer om vad Cat Friendly Clinic innebär på www.icatcare.org

Historik

Roslagens Djursjukvård grundades 2014 genom Roslagens Smådjursklinik i Norrtälje av Jörgen Uppling och Sofia Müller.

I februari 2017 anslöt vi oss till AniCura, en familj av framstående kliniker och djursjukhus i såväl Norden som flera länder i Europa.

Vårt mål är att erbjuda bra djursjukvård i Roslagen genom lokal närvaro, kompetens, tillgänglighet och engagemang.

Vår personal är välutbildad, många med spetskompetens inom sina områden.

Tillsammans har vi en lång och gedigen djurerfarenhet – som djurägare, uppfödare eller tränare. För oss är det en självklarhet att placera djurets bästa i första rummet.

Vision och värderingar

Vår vision är att erbjuda en högkvalitativ och personlig vård.

Det gör vi genom att värna om vår personal med samma omsorg som vi värnar om patienterna. När våra medarbetare är motiverade och trygga i sin roll får djuret bästa möjliga vård och omsorg.

Vi vill vara en naturlig samlingsplats för djurägarna genom att erbjuda såväl veterinärvård som utbildning, stöd och kostrådgivning.

Vi arbetar aktivt för att minska stressen för djuret vid ett besök hos oss, det gör vi genom att skilja hundar och katter åt i reception/väntrum och genom separata undersökningsrum och vårdavdelningar för katter och hundar.

Ett tryggt besök

Vi är anslutna till SLA Svensk Djursjukvård och då vi arbetar enligt deras normer och rekommendationer för god djursjukvård är vi godkända att använda Svensk Djursjukvårds kvalitetssigill.