Sök veterinärvård snarast om din hund eller katt får ett rött öga, eller visar tecken på smärta från ögat, som t ex att den kisar, håller ögat stängt eller gnider med tassen mot ögat.

Norrtälje

Stockholmsvägen 55 761 43 Norrtälje
Hitta hit 0176-108 08

Ögonundersökning

Ögonproblem är relativt vanligt förekommande hos våra husdjur. Det kan uppkomma både akut och mer smygande under längre tid. 

Många ögonsjukdomar som vanligen ses hos människor är även frekvent förekommande hos hund och katt. Exempel på sådana sjukdomar och besvär är torra ögon, rinniga ögon, sår i hornhinna, näthinneavlossning, tumörer, inflammationer, grå starr (katarakt) och grön starr (glaukom). 

En vanlig orsak till akut veterinärbesök är att djuret plötsligt kniper med ett öga, verkar ha ont, är röd i ögat eller har kladdigt ögonflöde. Hos oss görs då i regel först en undersökning av ögat i ett mörkt rum med hjälp av en spaltlampa (handhållet biomikroskop). Utifrån vad man ser går man vidare med eventuell specialfärgning av ögats hornhinna (fluoresceinfärgning) för att leta efter sår, eventuellt ett test av ögats tårproduktion (Schirmer Tear Test) och eventuellt en tryckmätning (tonometri) för att utesluta grön starr (glaukom) och inflammation inne i ögat (uveit). För att undersöka djupare delar av ögat behöver man ibland använda andra instrument som oftalmoskop eller ultraljud.  

Beroende på vad som påvisas vid ögonundersökningen kan olika typer av behandlingar bli aktuella, såväl medicinsk som kirurgisk behandling. Ibland behövs vidare utredning av problemet hos ögonspecialist eller kirurgi som kräver specifik kompetens och utrustning och då hjälper vi er med en remiss.  

Norrtälje

Stockholmsvägen 55 761 43 Norrtälje
Hitta hit 0176-108 08