Detta ingår

Här kan du läsa om vad som ingår i AniPlan.

AniCura AniPlan Bas

Hälsokontroll

Om en sjukdom är under utveckling, har djuret ofta en större chans till full återhämtning ju tidigare åtgärder sätts in. En hälsokontroll ökar sannolikheten för att små åkommor upptäcks i tid och därmed att ditt djur förblir friskt. Vid hälsokontrollerna undersöks djurets hälsotillstånd. Vi går tillsammans igenom ditt djurs dagliga beteende och aktivitetsnivå, humör, aptit samt vätskeintag. Vid hälsokontrollen görs en klinisk undersökning av ditt djur innefattande bland annat ögon, öron, tänder och munhåla, muskulatur, klor, yttre könsorgan, hud och päls. En kontroll av rörlighet och hull ingår också. Veterinären lyssnar dessutom på hjärta och lungor samt känner igenom buken med händerna. 

Tandkontroll

Det är vanligt att hundar och katter utvecklar tandsten. Om tandstenen inte avlägsnas kan det leda till inflammation i tandköttet som i kombination med tandsten kan orsaka blottade tandhalsar och tandlossning. Genom att vi kontrollerar djurets tänder regelbundet kan allvarliga problem i munhålan förebyggas. En tandkontroll består av en generell klinisk undersökning av munhåla och tänder. Tandkontrollen görs oftast tillsammans med hälsokontrollen men om du misstänker att hunden eller katten har problem med tänderna efter hälsokontrollen är du välkommen att boka en separat tandkontroll. Detta besök ingår i din AniPlan.

Vaccination

Hundar och katter bör vaccineras för att förebygga sjukdomar hos individen och för att hindra smittspridning till andra djur. För hundar ingår vaccination mot kennelhosta varje år samt mot parvo, smittsam leverinflammation (HCC) och valpsjuka vart tredje år För katt ingår vaccination mot kattsnuva varje år samt vaccination mot kattpest var tredje år. Du beslutar i samråd med din veterinär om vilka tilläggsvacciner som ditt djur eventuellt är i behov av. Eventuella tilläggsvacciner ingår inte i AniPlan.

AniCura AniPlan Plus

Blodprov

I AniPlan Plus ingår ett blodprov i samband med den årliga hälsokontrollen. Detta blodprov kan avslöja om det finns begynnande förändringar som kan vara tecken på sjukdom. Därmed kan en tidig behandling påbörjas och eventuella sjukdomssymptom fördröjas eller förebyggas helt. Blodprovet består av en analys av blodbilden samt en blodkemisk analys av bland annat njurvärden och levervärden. För katt ingår även analys av fruktosamin och sköldkörtelhormon.

Fri veterinärundersökning

Ibland kan din hund eller katt ha behov av en undersökning för utredning av sjukdomssymtom. I AniPlan plus ingår utöver en hälsokontroll även en fri undersökning per år. Denna innefattar undersökningsavgiften. Vid behov av ytterligare diagnostik eller behandling tillkommer kostnader för det i samråd med er.

Fri direktreglering

Direktreglering innebär att man som djurägare inte behöver lägga ut pengar för den del som kommer att ersättas av försäkringsbolaget. Normalt tar kliniken ut ett arvode för den administrativa kostnaden i samband med direktregleringsarbetet. Som AniPlan-kund är detta arvodesfritt.

Fri receptföreskrivning

Som AniPlan kund betalar du inget arvode vid föreskrivning av recept.