Avlivning och kremering

Att hjälpa ett djur att somna in är en av veterinärens viktigaste uppgifter, och vi tar stor hänsyn till dina önskemål som djurägare och just ditt djurs behov för att stunden ska bli så fin som möjligt.

Trosa (Animalen)

Åda Säteri 1 619 91 Trosa
Hitta hit 0156-18040

Inför besöket hos oss

Oftast bokas en tid för avlivning men det händer att sjukdomsförloppet är så hastigt att du behöver uppsöka veterinär akut för att djuret ska få somna in. Om du har möjlighet vill vi gärna att du ringer oss innan du kommer så att vi på bästa sätt kan ta emot dig och ditt djur. Om du inte har en bokad tid försöker vi hjälpa dig så snart som möjligt efter ankomst men på en akutmottagning kan det uppstå väntetider.

När du kommer hit

När du anmäler dig i receptionen får du underteckna en anhållan om avlivning samt legitimera dig. Om du som ägare inte närvarar vid avlivningen behöver vi en fullmakt från dig.

För att du ska få lugn och ro efter att ditt djur har fått somna in tar vi betalt i samband med att du anmäler dig i receptionen.

Livintyg

Om du behöver ett livintyg till ditt försäkringsbolag ber vi dig säga till om det redan i samband med att du bokar tid. Ofta behövs en mer omfattande undersökning av hunden för att veterinären ska kunna utfärda ett livintyg. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag i förväg för att undvika oklarheter i efterhand.

Obduktion

I vissa fall kan försäkringsbolaget kräva att djuret obduceras för att du ska kunna få ersättning från djurets försäkring, till exempel om djuret är mycket ungt, om det har avlidit utan säker diagnos eller om försäkringen är nytecknad. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag på förhand för att säkerställa om djuret behöver obduceras.

Hur går en avlivning till hos oss?

Tillvägagångssättet kan skilja sig åt beroende på individ. Vi anpassar oss alltid efter det enskilda djuret och dess situation, fråga oss om du tycker att något verkar oklart.

Vanligtvis ges först ett lugnande läkemedel i form av en injektion under huden. För vissa individer kan det vara olämpligt att få lugnande, till exempel vid svåra andningsproblem. Efter att djuret har blivit trött, vanligtvis inom 5-15 minuter, anläggs en permanentkateter i ett blodkärl på ett fram- eller bakben. Genom denna injiceras en större mängd narkosmedel och djuret somnar in lugnt och stilla. Ofta är de så trötta av det lugnande läkemedlet att de inte märker att narkosmedlet injiceras. Kort efter att djuret somnat in upphör andningen och hjärtat slutar att slå. Det hela tar maximalt någon minut och är inte förknippat med smärta. 

Veterinären säkerställer att hjärtverksamheten och andningen har upphört genom att lyssna med ett stetoskop. Det går bra att stanna kvar en stund med sitt djur efter avlivningen om man så önskar.

Vad händer efter avlivningen?

Djuret placeras i en kista av papp, där det också går att lägga med en minnessak, en blomma eller leksak. Kistan förvaras i frys innan den skickas till Ett värdigt slut i Ålberga. Du kan välja att antingen låta ditt djur kremeras gemensamt med andra djur eller låta kremera ditt djur enskilt, där du får askan tillbaka efteråt.

Enskild kremering

Vid enskild kremering får du tillbaka askan efter ditt djur i en urna. Askan levereras i en fin träurna men det går även att beställa en porslinsurna. Vi på kliniken meddelar dig per brev när urnan är klar för avhämtning. Det brukar ta 2-4 veckor innan du får brevet.

Urnor

Du kan läsa mer på krematoriets hemsida om vilka olika typer av urnor och skyltar de erbjuder. 

Ett värdigt slut, Häst- och smådjurskrematorium 

Önskar du beställa en specifik urna, eller en skylt till urnan konkaktar du krematoriet direkt de närmsta dagarna efter att ditt djur har fått somna in hos oss. En träurna ingår alltid vid enskild kremering. 

Samkremering

Vid samkremering tar smådjurskrematoriet hand om askan och sprider den i minneslunden vid Ett värdigt slut i Ålberga. Du är varmt välkommen att besöka minneslunden.

Priser

Nedan är de priser för avlivning och kremering som gäller hos AniCura Animalen i Trosa. 

Avlivning och Kremering

Samkremering Enskild kremering
Hund/katt/övriga smådjur
Hund 2400:- 3950:-
Katt 1700:- 3600:-
Kanin 1350:- 3600:-
Övriga mycket smådjur 800:- 3050:-

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.