Legitimerad Veterinär
Konsult Ultraljudsspecialist

Utbildning

Ultraljudsspecialist med specialkunskaper i hjärtdiagnostik och avelskontroller.

Specialområde

Ultraljudsspecialist