Legitimerad Veterinär
Veterinärchef

Specialområde

Mjukdelskirurgi, Medicinska utredningar