Leg.sjukgymnast, av jordbruksverket godkänd för arbete inom djurens hälso- och sjukvård.

Utbildning

Charlotte Orrfors är legitimerad sjukgymnast på humansidan, utbildad vid Karolinska Institutet med en medicinsk masterexamen i fysioterapi från Umeå Universitet samt är av Jordbruksverket godkänd för arbete inom djurens hälso-och sjukvård.

Charlotte har genomgått ett flertal kurser inom veterinärmedicin, inom bl a hältutredning, ortopedi och neurologi.

Charlotte är mycket intresserad av djurens beteende och förespråkar en förståelse för samspelet mellan djurens fysiska och mentala hälsa. Charlotte har vidareutbildat sig i hundens beteendebiologi (22 hp).

Specialområde

Utöver rehabiliteringsträning erbjuder Charlotte specifika behandlingar med manuell terapi, terapeutisk laser och medicinsk akupunktur.