Katter vaccineras mot kattpest och kattsnuva.

Södertälje (Animalen)

Morabergsvägen 16 15242 Södertälje
Hitta hit 08 - 550 88 666

Vaccination katt

Grundvaccination av katt görs vid två tillfällen, den första som tidigast då katten är 8-9 veckor gammal och nästa ca 3-4 veckor senare. Därefter vaccineras katten årligen mot kattsnuva och vart tredje år mot kattpest. Kattpest är en allvarlig och inte sällan dödlig sjukdom, och även kattsnuva kan ha ett mycket allvarligt förlopp. Genom att låta vaccinera din katt mot dessa sjukdomar inte bara förebygger du att ditt djur ska smittas, du bidrar även till att hålla det totala smittrycket, det vill säga mängden smittämne i kattpopulationen, på en låg nivå. Både kattpest och kattsnuva är mycket smittsamt, och även innekatter löper risk att smittas indirekt via människor och föremål, och de bör därför också vara vaccinerade.

Det förekommer att katter får biverkningar i 1-2 dagar, i form av en lätt, ömmande svullnad vid injektionsstället och ibland även feber. I sällsynta fall kan katten drabbas av en överkänslighetsreaktion, som kan vara allvarlig.

Utöver basvaccination finns även vaccin mot den kroniska och dödliga kattvirussjukdomen FeLV. Hos oss på Animalen har vi inte möjlighet att erbjuda enstaka doser av detta vaccin men vi har möjlighet att ta hem om du önskar vaccinera en hel kull. Vänligen kontakta oss först så hjälper vi dig.  För kattviruset FIV finns det i dagsläget inget vaccin tillgängligt i Sverige.

Rabiesvaccin

För katter som ska resa utomlands krävs ytterligare vaccinationer. Enligt Jordbruksverkets och övriga EU-länders regelverk ska katten vara vaccinerad mot rabies och ha ett EU-pass.

Södertälje (Animalen)

Morabergsvägen 16 15242 Södertälje
Hitta hit 08 - 550 88 666