Rehabilitering betyder direktöversatt ”att återgå till tidigare funktion”. Det innebär att djuret rehabtränas för att återanpassas till ett normalt liv.

Södertälje (Animalen)

Morabergsvägen 16 15242 Södertälje
Hitta hit 08 - 550 88 666

På rehabavdelningen jobbar Charlotte Orrfors Leg. sjukgymnast, med mångårig erfarenhet av rehabilitering av både katter och hundar. Charlotte erbjuder balnd annt rehabilitering och friskvård med hjälp av: vattentrask, massage, laserbehandling och individanpassade träningsprogram för ditt djur.

 

 

Allt mer komplicerade kirurgiska ingrepp utförs på våra sällskapsdjur. Det innebär att efterfrågan och behovet av rehabilitering och eftervård ökat. Många djursjukhus och djurkliniker lägger idag stor vikt vid eftervården.

Rehabilitering kan innebära allt från information om olika träningsmetoder till praktiska undersökningar och övningar med hunden eller katten. Oftast utförs en individuell rehabiliteringsplan. Vid rehab-besöket görs en grundlig genomgång av djurets framsteg och en plan för vidare träning erbjuds.

För träningsupplägg kan ett enstaka besök vara av värde, men ofta sträcker sig behandlingstiden över flera månader med kontinuerliga uppföljningar tills hunden eller katten uppnått maximal funktion efter sina förutsättningar. Rehabiliteringspersonalen som har stor vana att se den här typen av patienter fångar ofta upp eventuella problem och svarar på frågor som dyker upp efter hand.

Rehabträning har även en viktig funktion för djur med skador som inte går att åtgärda kirurgiskt, men där adekvat rehabiliterings-träning kan ge funktionen åter.

Södertälje (Animalen)

Morabergsvägen 16 15242 Södertälje
Hitta hit 08 - 550 88 666