Hormoner styr många viktiga funktioner i kroppen. Flera vanliga sjukdomar hos hundar och katter beror på brist eller överskott av hormoner. För att ställa korrekt diagnos vid misstanke om en hormonell störning, tar veterinären ofta ett blodprov som analyseras avseende halten av hormonet.

Södertälje (Animalen)

Morabergsvägen 16 15242 Södertälje
Hitta hit 08 - 550 88 666

Progesteronprov

För att kunna avgöra optimal tidpunkt för parning av en tik som löper, mäts progesteronhalten i blodet och ofta i flera dagar i följd. Felaktig parningstidpunkt är den vanligaste orsaken till att tiken går tom.
Här på kliniken hjälper vi dig att hitta rätt dag att para genom progesteronprov och vaginalutstryk.
Genom att ta ett blodprov mäter vi halten av hormonet progesteron för att bestämma optimal tidpunkt för parning på er hund.
Provet skickas till externt laboratorium och måste därför tas bokas in på en förmiddagstid.

Vaginalutstryk

Ett vaginalutstryk är en undersökning av cellerna i tikens vaginalslemhinna. En tops rullas mot vaginalslemhinnan i syfte att samla in celler som sedan stryks av mot ett objektglas, där de färgas så att de olika celltyperna kan identifieras. Vaginalutstryk kan användas för att bestämma var i löpcykeln tiken befinner sig eller då man misstänker sjukdomstillstånd i vagina. Ofta tas vaginalutstryk under den period då tiken beräknas närma sig ägglossning.

Vid tjuvparning

Om tiken blivit tjuvparad finns möjlighet att framkalla abort genom medicinsk behandling. Ett hormonpreparat ges i injektionsform två gånger med 24 timmars mellanrum och följs upp med en ultraljudsundersökning av livmodern för att kontrollera att behandlingen har haft önskad effekt. 

En vanlig sjukdom hos äldre katter är överfunktion i sköldkörteln, hypertyreos. Diagnosen ställs genom att analysera halten av sköldkörtelhormon i ett enkelt blodprov. Vid vissa bristsjukdomar krävs blodprov före och efter en artificiell (konstgjord) stimulering, för att en bristande produktion av hormonet ska kunna diagnostiseras. Exempel på detta är vid diagnostik av Addisons sjukdom (bristande produktion av binjurebarkshormon), eller för att ställa in korrekt dos av medicinen Vetoryl som ges vid överproduktion av binjurebarkshormon (Cushings sjukdom).Vid stimuleringen injiceras ett ämne som hos friska individer stimulerar till frisättning av hormonet i blodet. Vid diagnostik av Cushings sjukdom används vanligen ett ämne som hämmar frisättning av hormonet.

Hormonanalyser används också för att följa det fysiologiska förloppet i kroppen. Progesteronanalyser är exempel på detta. För att kunna avgöra lämplig tidpunkt för parning av en tik som löper, mäts progesteronhalten i blodet, flera dagar i följd.

Vid hormonanalyser används ofta komplicerade tekniker som kräver avancerade instrument. Därför utförs hormonanalyser oftast enbart av legitimerade biomedicinska analytiker på särskilt väl utrustade laboratorier.

Södertälje (Animalen)

Morabergsvägen 16 15242 Södertälje
Hitta hit 08 - 550 88 666