Vid en blodprovstagning tas en liten mängd blod som sedan analyseras. Mängden blod varierar utifrån hur många och vilka analyser som ska utföras. Analyserna kan göras antingen på det interna laboratoriet eller skickas till ett externt laboratorium.

Södertälje (Animalen)

Morabergsvägen 16 15242 Södertälje
Hitta hit 08 - 550 88 666

Blodprov för att utreda sjukdomar

Ibland kan blodprovssvaret ge besked om att djuret har en viss sjukdom. Men det finns många sjukdomar som inte kan diagnostiseras enbart med blodprov. Tillsammans med övrig information, som exempelvis sjukdomshistoria och röntgensvar, kan provsvaren hjälpa veterinären att ställa rätt diagnos. Många gånger kan blodprov också användas för att utesluta sjukdomar.

Blodprov inför narkos

Om hunden eller katten ska opereras tas ibland blodprov innan sövning. Analyssvaren använder veterinären för att göra en riskbedömning inför narkosen.

Så här går det till

När djuret lämnar blodprov är det bra om ägaren är med och håller. Oftast sitter djuret på ett behandlingsbord vid provtagning. Antingen tas blodprovet av en veterinär eller av en djursjukskötare. Vanligast är så kallade venösa blodprov. Vener är de blodkärl som leder syrefattigt blod från kroppen tillbaka till hjärtat och lungorna. Ett venöst blodprov tas oftast i en ven på framsidan av framben eller utsidan av bakben.

Området på benet rakas och steriltvättas. Många gånger används ett stasband som spänns runt benet för att blodkärlen ska synas tydligare. När det dras åt hindras flödet i venerna, kärlen vidgas när blodet ansamlas och syns och känns oftast bättre, vilket underlättar för den som ska sticka i blodkärlet.

En provtagningskanyl sticks in i kärlet. Till kanylen kopplas vanligtvis ett rör med vacuum som gör att blodet sugs ut i röret. Olika rör används beroende på vad som ska analyseras. Några av rören innehåller olika tillsatser som blodet ska blandas med innan det analyseras. Olika färg på rörens proppar markerar olika tillsatser. Efter provtagningen får djuret ett plåster på benet som kan avlägsnas efter någon timme.

Hur reagerar djuret?

Hur hundar och katter reagerar av en blodprovstagning är väldigt individuellt. En del reagerar vid sticket medan många inte verkar uppleva något obehag. Om djurägaren vet med sig av tidigare erfarenheter att hunden eller katten är rädd eller tycker det är obehagligt, är det bra att meddela personalen. Ibland kan hunden behöva använda munkorg medan katter kan få ha på sig en krage.

Södertälje (Animalen)

Morabergsvägen 16 15242 Södertälje
Hitta hit 08 - 550 88 666