För att kunna ge bästa möjliga vård och service tillämpar vi tidsbokning. När du ringer och bokar ett besök hos oss behöver vi information om dig och ditt djur. Därför är det bra om du tänker igenom några saker, t.ex.

 

Om ditt djur är inbokat för operation är det bra att tänka på följande:

Tveka inte att rådfråga oss om du har några frågor före operationen!

 

Återbud

Om du måste avboka en tid vill vi gärna att du gör det så snart som möjligt men senast 24h innan ditt bokade besök, på telefon 08-55088666. Du kan även lämna ett röstmeddelande om avbokningen. Lämna då uppgifter om ditt namn, djurets namn, vilken tid du bokat och det telefonnummer du uppgett hos oss (detta för att vi lättare ska hitta dig och ditt djur i vårt kundregister).

Uteblivet besök

Hör av dig om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan någon annan få din tid. Besöket ska avbokas senast 24h före utsatt tid annars registreras besöket som uteblivet. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala en avgift. För besök hos veterinär / sköterska / rehab är avgiften vid uteblivande 350 kronor och för uteblivet besök från bokad operation / tandbehandling är avgiften 700kr.