Vi lanserar AniPlan på Animalen

Abonnera på förebyggande vård och god hälsa

Nu kan du abonnera på förebyggande vård som syftar till att ditt djur skall må bra och minska riskerna för allvarliga hälsoproblem. Med AniPlan® får du en egen hälsoplanering över året till en fast månadskostnad. I abonnemanget ingår bland annat vissa undersökningar och vaccinationer samt nära vårdkontakt, råd och vägledning. Med AniPlan® får ditt djur regelbunden tillsyn. Vår förhoppning är också att AniPlan® och ett ökat hälsomedvetande leder till lägre kostnader genom ett minskat behov av avancerad veterinärvård.

Läs mer om aniplan här.