Legitimerad Djursjukskötare
Legitimerad Sjukgymnast Godkänd av Jordbruksverket

Specialområde

Rehabilitering, Narkos