Jordbruksverkets nya regler 15 juni 2020

Nya regler från Jordbruksverket för katt- och hundägare

Från den 15 juni 2020 gäller nya regler för djurskydd för katter och hundar i Sverige. De nya djurskyddsreglerna ska underlätta för djurägarna att göra rätt.

Nya reglerna från Jordbruksverket bygger på forskning och ställer högre krav på djurägaren. Målet med de nya reglerna är att:

Exempel på nya regler för kattägare:

Exempel på nya regler för hundägare:

Kastrering av utekatter

I de nya reglerna tydliggörs också att utekatter bör kastreras så att de inte bidrar till okontrollerad förökning.

Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.” – citat från Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter.

Nya djurskyddsreglerna underlättar för djurägare

”Vi välkomnar denna nya föreskrift vilken tydliggör våra hundars och katters grundläggande behov, och därmed hjälper hund- och kattägare att ta hand om sina djur på bästa sätt”, säger Sandra Douglas, chefsveterinär på AniCura Sverige.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.