Vanliga frågor och svar om coronavirus hos djur

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar kring coronavirus och djur, mer specifikt hund och katt.

Kan hundar och katter smittas av COVID-19?

Utifrån vad vi vet om COVID-19 och andra coronavirus idag anses risken att ditt husdjur skulle smittas av humant coronavirus som mycket liten och det finns idag inga bevis för att människor kan smittas av sina husdjur. 

Det är viktigt att tänka på att viruset är nytt och intensiv forskning pågår - håll dig därför uppdaterad och följ WHOs riktlinjer! 

Nedan finns länkar till faktagranskade veterinära sidor:

Har inte media rapporterat om att hundar och katter har smittats av COVID-19?

Det finns ett par fall beskrivna där hund och katt testat positivt för SARS-CoV-2, det virus som orsakar COVID-19. Ett antal hundar och katter har testats för viruset med negativt resultat. De hundar samt katter som testades positivt har varit symptomfria och det finns i dagsläget inga bevis för att sällskapsdjur utgör en smittrisk för oss människor.

Om det inte finns bevis för att smittan kan överföras från djur till människa - varför rekommenderas ibland att smittade personer ska isoleras både från djur och andra människor?

Vi vet i dagsläget för lite om COVID-19 för att helt utesluta att djur kan bära smitta. Myndigheter och andra organisationer vill därför mana till extra försiktighet.

Så vad kan jag göra?

Utöver att följa myndigheternas rekommendationer kan du förstärka hygienen hemma genom att:

Följ utvecklingen på djursidan via officiella källor:

Ska jag låta testa mitt djur för COVID-19?

I dagsläget finns ingen anledning att testa husdjur för COVID-19.

Vad ska jag göra om mitt djur är sjukt och uppvisar influensaliknande symtom?

Kontakta veterinär om ditt husdjur är allmänpåverkat och/eller visar tecken på sjukdom såsom hosta, nysningar eller andningssvårigheter. Håll djuret inne och låt det inte träffa andra djur tills ni vet vad som orsakat symtomen. Luftvägssymtom hos husdjur orsakas vanligen av kända virus- eller bakterieinfektioner såsom kennelhosta och kattsnuva; dessa smittar inte människor.

Hur gör jag om jag själv är sjuk, nyligen har besökt ett riskområde och/eller är i hemkarantän pga misstänkt COVID-19 men mitt djur behöver veterinärvård?

Om du har influensaliknande symtom eller är satt i karantän på grund av möjlig coronasmitta ber vi dig att i första hand ringa din veterinärklinik för att utarbeta en plan. Du kan också besöka oss i AniCura-appen.

Om ditt djur har livshotande skador eller sjukdom kräver det förstås akut vård:

Vad vet vi om andra coronasmittor?

Coronavirus är ett grupp sedan tidigare kända virus och COVID-19 orsakas av en stam som benämnts SARS-CoV-2. Det finns nu minst sju olika former av coronavirus som kan smitta människor (inklusive kända virus som SARS-CoV som identifierades 2002/2003 och MERS-CoV från 2012) och många fler på djursidan. 

Hos hundar och katter förekommer former av coronavirus som inte smittar människor:

Hur behandlas coronavirus hos hund och katt?

Det finns ingen specifik behandling mot coronavirus hos hund och katt. De allra flesta smittade visar inga eller mycket milda symtom som inte kräver vård. Mer allvarligt sjuka patienter får understödjande behandling i form av bland annat vätska och näringstillförsel. Antibiotika är inte verksamt mot virus och används därför inte. Hundar och katter behöver mycket sällan sjukhusvård för coronavirusinfektioner.

Finns det vaccin mot coronavirus för djur?

Vaccin för hundens coronavirus (CCoV) finns tillgängligt i vissa länder (dock ej i Sverige) men dess effekt är ifrågasatt. Likaså är effekten av vaccin mot kattens coronavirus (FCoV) omdiskuterad, i synnerhet som katterna ofta smittas innan de är gamla nog att vaccineras. Vacciner för hund och katt skyddar inte mot COVID-19. 

Kan djurets mat innehålla coronavirus?

Det är mycket osannolikt att kommersiellt framtaget torrfoder eller burkmat skulle innehålla virus.

Varför ändrar sig informationen om COVID-19 hela tiden?

COVID-19 är en nyligen uppkommen sjukdom och situationen är fortfarande under utveckling. Vi lär oss mer om viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19 varje dag.