Utbrott av allvarlig sjukdom för hundar i Norge

Under den senaste veckan har det skett ett flertal dödsfall av hundar primärt i Oslo-området samt andra delar av Norge. Ett flertal fall har kommit in och behandlats på våra norska AniCura-djursjukhus. Orsaken är fortfarande okänd, symtomen är framförallt blodiga diarréer och kräkningar, samt att sjukdomsförloppet har gått väldigt fort.

– Eftersom smittan i nuläget bara finns i Norge finns det inget skäl för svenska hundägare att vara oroliga. Men det är klart att man alltid ska vara observant på sin hund, säger Sandra Göransson, chefsveterinär på AniCura.

Uppdatering:

Orsaken till dödsfallen har ej kunnat fastställas än. AniCura arbetar tillsammans med norska myndigheter aktivt för att hitta orsaken till sjukdomen och spridningen, samt vårda de insjukna hundarna. 

I nuläget finns inga konstaterade fall i Sverige. Viktigt att veta är att diaréer och kräkningar är vanligt förekommande hos hundar. Det norska veterinärinstitutet har utfört ett antal obduktioner av insjuknade hundar men har ännu inte fastslagit dödsorsaken. Om det handlar om virus, bakterier, svamp eller parasiter utvärderas fortsatt. Enligt de norska livsmedelsmyndigheterna finns det för närvarande inga tecken på att mat, råttgift, salmonella eller campylobacter orsakar sjukdomen.

SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) har inga uppgifter som visar att det är ett smittsamt utbrott, eller att det skulle innebära någon risk för hundar i Sverige (läs deras uppdateringar här). De ser inte heller att det finns en smittorisk för andra djurslag i varken Sverige eller Norge. 

Det norska veterinärinstitutet (Mattilsynet) skriver i deras senaste uppdatering att det har insjuknat fler hundar, men att det är positivt att i de flesta fall bara är ena hunden i ett hushåll som drabbats. Detta kan vara en indikation på att en möjlig sjukdom inte är mycket smittsam mellan hundar.

Veterinärinstitutet har bland annat upptäckt bakterien Providencia alcalifaciens hos totalt nio hundar (åtta obducerade och en levande). Bakterien Clostridium perfringens har också påvisats hos flera hundar. Trots detta kan man fortfarande inte säga något om detta är orsaken till symtomen och fortsätter med fler tester.

Denna text uppdateras löpande!

Känner du dig orolig?

Det är vanligt att hundar får diaréer och kräkningar och kan bero på olika orsaker. Håll däremot utkik över hur hunden mår och uppmärksamma om allmäntillståndet snabbt förändras. Kontakta din närmsta veterinär om hunden drabbas av blodig diarré eller blodiga kräkningar.

Bra råd för hundägare

Hittills har sjukdomen endast påvisats i Norge, men på grund av ovissheten i sjukdomsläget rekommenderar vi alla hundägare att följa nedan råd, som också meddelas av den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Mattillsynet):

Läs vidare

Här kan du läsa senaste nyheterna om sjukdomen från AniCuras norska verksamheter

Sjuka hundar i Norge – Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA

Okänd sjukdom drabbar hundar i Norge – Svenska Kennel Klubben, SKK

Alvorlig sykdom hos flere hunder i Oslo-området – Mattilsynet

Akutt hundesykdom: dette vet vi – Veterinærinstituttet 

Alvorlig sykdom er påvist hos flere hunder – Norsk Kennel Klubb