Den veterinärmedicinska utvecklingen går framåt

Parallellt med att efterfrågan på mer avancerad vård har ökat har patientsäkerheten i svensk djursjukvård förbättrats betydligt, tillgången till avancerad vård dygnets alla timmar har utvidgats och branschen har säkerställt en internationellt sett låg och sund antibiotikaanvändning.

Utvecklingen är positiv för patienternas trygghet och medicinska säkerhet, men har också resulterat i ökade kostnader för att bedriva djursjukvård.

Visste du att