Värna hunden mot svinen

Artikel i Norra Skåne 170127

Norra Skåne intervjuar Karin Löfqvist, chefsveterinär AniCura Djursjukhuset i Hässleholm om viltsvinsskadade hundar. Djursjukhuset har under hösten och hittills i vinter tagit emot minst en hund om dagen som skadats vid vildsvinsjakt. 

Det handlar oftast om skador där hundarna skadats av svinens mycket skarpa betar. Det innebär kraftiga sårskador på exempelvis lårets insida och på buken med kraftiga blödningar som följd.
Det händer också att vildsvinen biter hundarna och kan då krossa det mesta som kommer i vägen. Det är kraft i ett vildsvinsbett.

Läs Karins tips om hur du undviker att din hund blir skadad under jakten.