Missvisande bild av svensk djursjukvård i Svenska Dagbladet

Den 15 januari 2017 publicerades en artikel på SvD.se om svensk djursjukvård där AniCura omnämns tillsammans med andra aktörer i djursjukvårdsbranschen. Eftersom vi anser att artikeln ger en missvisande bild av svensk djursjukvård och innehåller flera påståenden som är felaktiga vill vi bemöta dem.

På AniCura känner vi ett stort ansvar för att djurägare och andra intressenter får en korrekt bild av oss och svensk djursjukvård. Det är många gånger svåra beslut som djurägare ställs inför när de har ett sjukt djur och det är viktigt att djurägare känner förtroende för oss och den vård vi erbjuder. Av den anledningen vill vi därför reda ut ett antal felaktiga påståenden som återfinns i SvDs artikel.

På AniCura arbetar vi hårt för att utveckla svensk djursjukvård mot det bättre, i linje med vår vision och våra kunders (djurägares) önskemål. Sedan vi bildades i november 2011 har vi åtnjutit ett stadigt ökande antal kunder som vänder sig till oss för att de får högkvalitativ vård och bra bemötande. Vår kundnöjdhet är hög. Vi investerar i samtliga våra verksamheter för att kompetens, utrustning och lokaler ska ligga på en hög nivå och vi har ett systematiserat kvalitetsarbete som är unikt i branschen. Djurägare som vänder sig till AniCura kan känna sig trygga hos oss.

Vi välkomnar all form av diskussion och granskning men önskar att den förhåller sig saklig och att vi erbjuds möjlighet att kommentera påståenden om AniCura.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Tullberg, kommunikationsansvarig AniCura, +46 73 626 88 86