Information med anledning av Folksams pressmeddelande om kostnader och priser i svensk djursjukvård

Den 12 november publicerade Folksam ett pressmeddelande om prisutvecklingen i djursjukvården. Bakgrunden är försäkringsbolagets ökade kostnader för veterinärvård.

AniCura välkomnar initiativ som förbättrar information och fakta till våra kunder. Det är oerhört viktigt för oss att djurägare får rätt information om vårdalternativ och priser, och vi arbetar kontinuerligt med att anpassa vården efter kundens individuella önskemål.

Mot den bakgrunden är det oroväckande att Folksam, som ett av de större djurförsäkringsbolagen i Sverige, återigen presenterar felaktiga påståenden och jämförelser av olika vårdalternativ, där avancerad vård likställs med enkla behandlingar:

AniCuras VD Peter Dahlberg kommenterar Folksams utspel:

Under det senaste decenniet har både djurhållning och djursjukvården i Sverige utvecklats positivt så att fler djur idag mår betydligt bättre och lever längre. Djursjukvården ligger i internationell toppklass och Sverige tas ofta upp som förebild. Vi har hög försäkringsgrad, god kvalitet samt restriktiv antibiotikaanvändning. I det sammanhanget är det olyckligt att Folksam presenterar missvisande information, vill begränsa utvecklingen och förespråkar lågprisvård. En sådan utveckling skulle naturligtvis utgöra ett hot mot patientsäkerhet och djurvälfärd i Sverige. Vi inom djursjukvården kan bli bättre på att informera om priser, kostnader och behandlingsalternativ, men efterlyser samtidigt en korrekt informationsgivning från branschens övriga aktörer.

Läs mer om priser och kostnader i djursjukvården.