Här får jyckarna lämna blod

Artikel Danderyds Nyheter 170527

De fyller på blodbanken hos djursjukhuset Anicura i Danderyd och ser till att akuta livräddningar av andra hundar är möjligt. De är de fyrfota djurens egna hjältar.

Danderyds Nyheter var på plats på AniCura Djursjukhuset Albano när Jaktlabradoren Vida, 3,5 år, lämnade blod. Vida hoppar vant upp på undersökningsbordet när veterinären och den egna matten Claire Nicol tillsammans med djursjukskötaren Annikki Tållheden ska tappa henne på blod. Hon är nöjd och i hennes blick syns det tydligt att hon vet att det väntas festkäk efteråt. 

I dag är det 40 hundar som regelbundet lämnar blod på djursjukhuset. Normalt lämnar de blod var tredje månad, men de kan lämna en gång i månaden. Många hundägare är stolta, de gillar att deras hundar är med och räddar liv, säger Claire Nicol.

Belönas för sin insats

Hundarna får, utöver festmåltid efter blodgivning också gratis vaccinationer, hundmat och en sele som det står blodgivare på. På grund av sekretessen får deras ägare inte veta just när deras hund har räddat en annan hunds liv, men det händer att personalen på djursjukhuset berättar glädjehistorier för hundägare.

- Man kan säga att i princip används all blodplasma till att rädda andra hundars liv, förtydligar Claire Nicol.

Finns det gränser på hur långt vi går för att rädda djur i dag?

- Ja, i Sverige har vi generellt en sund inställning. Det handlar först och främst om att ta beslut för djurens skull och se till att de inte lider. Däremot tror jag att i takt med att man kan göra mer så ökar trenden att hjälpa mer. Detsamma ser vi inom humanvården. - När jag jobbade i USA var det värre. Då träffade jag en hundägare som inte ville avliva sin hund av religiösa skäl. Den var 14 år och led av tumörer i binjure, lever och gallblåsan och var tvungen att genomgå två stora bukingrepp trots att tumören var malign.

Vilken är den stora utmaningen för er på djursjukhuset?

- Att få in tillräckligt många negativa blodgivare för att tillgodose det behov som finns. Det finns två typer av blod hos hundar, den negativa blodgruppen är bäst då den är universell och funkar på alla.

Vid vilka situationer ges blod till hundar?

- Vid post-operativa blödningar, trauman som påkörda hundar som kanske har fått en mjälte spräckt, koagulationsstörningar eller immunologiska sjukdomar som till exempel IMHA. Livshotande sjukdom IMHA, Immunmedierad hemolytisk anemi, är ett tillstånd som innebär att hundens immunförsvar av någon anledning reagerar mot de egna röda blodkropparna så att dessa bryts ner. Hunden drabbas då av akut blodbrist vilket kan bli livshotande.

Läs hela artikeln i Danderyds Nyheter