Certified Canine Rehabilitation Practitioner

Nu finns det 3 personer som innehar CCRP certifikat i Sverige!

Vi vill säga stort grattis till Matilda Wallman som är den första Leg.Djursjukskötare i Sverige att få ett CCRP certifikat. Certifikatet utfärdas av University av Tennessee och är en vidareutbildning inom sjukgymnastik för hund. 

Matilda arbetar på AniCura Norsholms Djursjukhus