Cellgiftsbehandlingen förlänger hunden Ottos liv

SVT Nyheter Blekinge besökte AniCura Djursjukhuset i Jönköping när hunden Otto cellgiftbehandlades. Reportage i SVT publicerat på SVT Play 170613.

För 1,5 månad sedan upptäckte Sofi Hidnäs en knöl på hunden Ottos ben. Provtagningar visade att Otto fått cancer i lymfkörtlarna, en sjukdom han kommer att dö av.

Hundar med multicentriskt malignt lymfom har enligt statistiken sex veckors medianöverlevnad från diagnos, om ingen behandling sätts in.

Med cytostatikabehandling ligger överlevnad någonstans på mellan åtta och tolv månader och en fjärdedel av hundarna är kvar i livet två år senare.

Svarar bra

Otto har nu fått sin tredje behanding och cellgifterna får han genom en spruta i ena frambenet. Totalt kommer han att behandlas tio gånger under fyra månader.

Otto får sin cellgiftsbehandling på AniCura Djursjukhuset i Jönköping där veterinär Nanna Åkerlund Denneberg arbetar. Hon är en av Sveriges få veterinärer med specialistkompetens i onkologi.

– Otto svarar väldigt bra på behandlingen, säger Nanna.

– Biverkningar hos hund är lindriga, de flesta märker ingenting. De flesta mår flesta bra hela tiden och ofta bättre än innan behandlingen startades. Vi kan inte bota, men vi kan ge hundar som Otto ett bra hundliv under den tid som är kvar.

Fler behandlas

Nanna Åkerlund Denneberg behandlar idag fler hundar med malignt lymfom än vad hon gjort tidigare.

– Antalet diagnosticerade malignt lymfom har inte ökat vad jag vet. utan det är kanske så att fler kollegor remitterar istället för att avliva djur som kanske kan ha ett bra liv i ett till två år till år till.

Se hela inslaget om hunden Otto