Brukshunden - epilepsi hos hund

Artikel i Nr 1 av Brukshunden 2017. Författare är Cecilia Rohdin och Sofie Van Meervenne, båda veterinärer och specialister inom neurologi. Båda två arbetar inom AniCura.

Epilepsi hos hund är en vanlig sjukdom som orsakas av symtom från storhjärnan. Vid epilepsi får hunden epileptiska krampanfall, men även beteendet och hundens karaktär/personlighet kan påverkas av sjukdomen. Utmärkande vid epileptiska krampanfall är att hunden är okontaktbar, får stora pupiller (mydrias), blir stel i hela kroppen, saliverar, kissar eller bajsar på sig, samt får kraftiga ryckningar eller paddlande rörelser. 

Epileptiska krampanfall kommer oftast i vila (tidigt på morgonen eller sent på kvällen) och pågår vanligen en till tre minuter. En del hundar känner att anfallet är på väg och blir rastlösa eller söker kontakt. Efter anfallet är hunden ofta förvirrad, desorienterad, trött, hungrig och törstig. Det förekommer att hunden är blind direkt efter anfallet, men synen kommer vanligen tillbaka inom några dagar. 

Läs hela artikeln